Blog


V přírodním koloběhu je zapotřebí, aby veškeré formy procházely neustálým zušlechťujícím vývojem - v případě vody mluvíme o revitalizaci.