Blog


Na obrázku výše, v horní části, můžeme spatřit vodní dívenku s charakteristickou podobou velkých očí a kulatého obličeje. Zjev těchto vodních žínek se podobá malým děvčatům, nejde ovšem o děti, nýbrž o dospělé osoby svého druhu. Jejich tělo je jemné a průsvitné, světle modré až zelenkavé barvy. Pokud jsou ponořeny ve vodě, splývá tělo s vodou a je...

V přírodním koloběhu je zapotřebí, aby veškeré formy procházely neustálým zušlechťujícím vývojem - v případě vody mluvíme o revitalizaci.