Přírodní bytosti vodního živlu jsou v proudění spjaté s životem vody

10.05.2023


Na obrázku výše, v horní části, můžeme spatřit vodní dívenku s charakteristickou podobou velkých očí a kulatého obličeje. Zjev těchto vodních žínek se podobá malým děvčatům, nejde ovšem o děti, nýbrž o dospělé osoby svého druhu. Jejich tělo je jemné a průsvitné, světle modré až zelenkavé barvy. Pokud jsou ponořeny ve vodě, splývá tělo s vodou a je vidět pouze obličej.

V dolní části obrázku můžeme spatřit zemského skřítka s kabátcem a čepicí. Tyto bytosti jsou o něco hutnější a k jejich úloze patří vynášení energií hornin a minerálů z hlubších vrstev země na povrch, kde slouží k podpoře života rostlin, živočichů a člověka. K manuální práci - dobývání energií nitra země - užívají například krumpáče a k přenosu pak třeba nůše, jak rovněž patrno z obrázku. 

Pozn.: Na fotografii není nic domalováno a pochází z horského území České republiky. 

Autor: Václav Černý,  www.revitalizacevody.cz 


Bytosti vodopádů jsou pak většího vzrůstu a též vyššího vědomí. Jejich činnost se dá charakterizovat obdobně, jako činnost revitalizačních zařízení AQUA SANATURA ® takto:

1, Voda je uvedena do pohybu, při kterém se tříští fyzicky hrubé a pasivní hmotné struktury.

2, Zintenzivní se éterná vyzařování vody a jejích složek - jemnější a svobodnější formy intenzivněji září.

3, Intenzivní éterná vyzařování zachytí bytosti vodního živlu, jež jsou tím přivolány z astrálních rovin svého bytí.

4, Dochází k akumulaci kvant éterné energie v nově se rodící záhaly/těla vodních bytostí.

5, Po dosažení vrcholu/bodu nasycení je shromážděná éterná energie prozářená otiskem život zprostředkujícího působení dané bytosti – bytost vtiskuje do svého éterného záhalu svou pečeť.

6, Dochází k uvolnění éterného záhalu vodní bytosti zpět do pohybující se vody a jejímu vstřebání atomy a ionty vodních molekul a minerálů. Bytost vodního živlu odchází přechodně zpět do astrální roviny svého bytí – ztrácí se na čas oku pozorovatele éterné roviny života.

7, Prozářená voda je občerstvená a dává vzniknout novým, kvalitativně hodnotným formám uspořádání všeho živého – energetická a informační proměna vody – voda je opět živá a život podporující.

Pozn.:

Fyzická rovina – rovina pozemsky hmotných forem, např. nám známá příroda

Éterná mezi-rovina – nehmotná rovina dotyku, tj. rovina nejjemnějších energetických vyzařování pozemsky hmotných forem a současně rovina nejhrubších energetických vyzařování astrálních forem, tvořených z o něco jemnější hmoty

Astrální rovina – z našeho pohledu hmotná rovina jemných předobrazů pozemských hmotných forem, tj. modelářská dílna přírodních bytostí živlů, jež pak skrze éterná vyzařování přenáší svá díla do pozemsky hutnější fyzické roviny bytí


Více k tématu přírodních bytostí např. zde: