Navracíme vodě zpět její přirozenou vitalitu

Čerstvá voda jako z neporušené přírody pro Vaše každodenní užití, díky v ČR vyráběným průtočným revitalizačním zařízením pro pití, sprchu i hlavní přívod rodinného domu či provozovny.

Máme 20 leté zkušenosti s revitalizací vody pohybem.

Testováno v prestižním Ústavu pro výzkum proudění v německém Herrischriedu.


 Revitalizátory pro pití, sprchování a rodinný dům

Zhotovené ze 140-770 přesně vyrobených dílů

Ručně složené a naladěné na optimální účinnost a průtok.

OBRÁBĚNÍ, LISOVÁNÍ, 3D TISK - NEREZOVÁ OCEL (1.4301 a 1.4404)

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%. V případě montáže možno dodat s 15% (domácnosti), 0% (firmy). Vyrobeno v ČR, záruka 5 let, životnost minimálně 20 let. Bezúdržbové. 


V průtočných revitalizátorech tvaru Schaubergerova vejce* rozdělíme vodní tok až na stovky drobných mikro-proudů a v součinnosti s užitými materiály umožníme vodě provést restart své vnitřní dynamiky - rytmiky vodních molekul (jedná se o vibrační stavy atomů v molekule vody, jež vyzařují energii o velikosti desetin eV v infračervené oblasti spektra).

Voda je prouděním jemnými mikrokanály vyrobenými s přesností +/- 0,005 mm nejprve dynamizována, poté ve vířivém proudění zformována. Současně probíhá lehká ionizace. Umělá magnetická pole nejsou užita, neboť nejen dle našich laboratorních zjištění snižují pohyblivost vody až o 30 %.

Voda je po chuti s jemným, ovšem jadrným charakterem a živou jiskrou, sametově hladká při sprchování či koupeli. Člověku je umožněno ze sebe smýt "nánosy všedního dne" (očistná harmonizace těla a duše).

*Viktor Schauberger 1885-1958, rakouský badatel v oblasti vody a nových zdrojů energií, kladoucí důraz na v pohybu se projevující rovnováhu rozkladných a skladných sil, jako podmínku zdravého vývoje a zdokonalování forem ve hmotném světě. 

Spolu se synem Walterem usilovali o rozvoj nové techniky, tzv. biotechniky. 

Viz PKS-Pythagoras Kepler System, Bad Ischl, Rakousko.


Proč revitalizace 

VODA TVŮRČÍ A LÉČIVÁ

Zdravá voda je udržována v setrvalém rytmickém pohybu přírodními silami světa živlů.

Nejen v makro-pohybu, ale zejména v živém kmitání a vibracích vodních molekul tkví lidskému zraku skrytá tvůrčí a obnovující síla vody.

V občerstvujícím a život zprostředkujícím formotvorném pohybu vody jsou tak utvářeny zárodky a předobrazy živých buněčných struktur, tkání a orgánů pozemských těl (např. Citlivý chaos - Theodor Schwenk).

Současně s tím, jak se rodí nové struktury, je uvolňováno léčivé teplo, jež osvěžuje vše živé ve svém okolí. Samotná voda se však stává chladnější (např. Viktor Schauberger, prof. Forchheimer a jejich testy s teplotou zdravě proudící vody).

Pozn.: V praxi se jedná cca o 0,2°C, plnější charakter vody po revitalizaci a její lehká ionizace však dávají tomuto fenoménu subjektivně vyniknout.

VODA A UŠLECHTILOST FOREM

V přírodním koloběhu je zapotřebí, aby veškeré formy procházely neustálým zušlechťujícím vývojem. Je zcela samozřejmé, že při tomto ději musí nutně výstavba převažovat nad rozkladem, jak na to již před mnoha desetiletími upozornil přírodou osvícený muž Viktor Schauberger. 

Ve vodě jsou tak v daný okamžik přítomny jak formy rodící se a rozvíjející, tak struktury přezrálé a zanikající. Jde o dynamický proces, jehož biologickým cílem je vývojové zdokonalení a náprava drobných vad jinak zdravých forem živých organismů. 

Pozn.: Například i v těle člověka téměř denně vznikají a činností imunitního systému opět zanikají nádorové buňky, jež jsou řízeně převedeny na dráhu buněčné smrti. 

Zdravě se pohybující voda bez enviromentálního znečištění tak podporuje vznik menšího množství více diferenciovaných, tj. vývojově rozrůzněných a složitějších forem života, na úkor velkého množství jednoduchých organismů. 

Pozn.: Rak v potoce je známkou kvality vody, naproti tomu zmnožené bakterie známkou jejího úpadku.

Bylo by naivní se domýšlet, že zničením méně ušlechtilých forem života jakoukoli formou desinfekce se voda náhle promění ve zdravou pramenitou vodu!

ŽIVOT (Z) VODY A ZDRAVÝ VÝVOJ

Jak biologové již dříve poznali, je pro vše živé charakteristické zvyšování míry uspořádanosti, tedy snižování entropie. Život je zkrátka napojen na životadárné energie, které ho v každém okamžiku obklopují.

Tedy nejen ve vodě je zapotřebí, aby v pohybu oživené formy procházely neustálým zušlechťujícím vývojem a tím se udržel tvůrčí spád přírodních sil. Kde se tento děj zastaví, nastává nejprve krizový stav, úpadek a nemoc, později rozklad a smrt. To platí pro zdraví buněk i celého organismu, vývoj jednotlivce i celých společenství.

Voda pro život na Zemi plní roli prostředníka - zprostředkovatele růstu, obnovy a zušlechtění forem. Proto je charakter vody, nejen jako nápoje, ale i média hygieny, důležitý pro správný vývoj a regeneraci všeho živého. 

A tu je třeba pomýšlet na to, jak působí znecitlivělá, civilizačními vlivy zasažená a od přírodních sil živlů odpojená voda na zdraví člověka, společnosti a lidstva.

Jen s filtrací odstraňující kontaminanty z vody si zde nevystačíme, zvláště pokud chceme vodu užít bezprostředně.

Pozn.: Naopak, mnoho dnes běžně užívaných postupů úpravy vody plodnou strukturu vody ještě více poničí - UV desinfekční výbojky, ionto-výměnné změkčovače, magnetické úpravny či běžně užívaná odstředivá čerpadla a měkčené plasty měchů tlakových nádob - negativně mění jakost vody ve srovnání s přírodním etalonem kvalitní vody. Voda po jejich zásahu vykazuje pokles své vnitřní pohyblivosti a mnoho-tvárnosti, podobný chemicky znečištěné vodě. Dostavují se též negativní změny v růstu buněk a buněčných kolonií, např. studie na rodu Pediastrum.


Řešení AQUA SANATURA®

V přírodě probíhá regenerace vody zdravým prouděním toku v délce mnoha kilometrů - voda se nejen filtruje, ale v rytmickém proudění se též nastaví vnitřní rytmika vodních molekul, a tím i obnoví spojení se silami živlů.

Pomocí technologie AQUA SANATURA® je možno dosáhnout revitalizace vody průtočnými zařízeními během krátkého okamžiku v místě jejího užití (point-of-use). Maximálního účinku je pak možno dosáhnout recirkulací vody přes tato zařízení - vhodné zejména do výroby potravin, farmacie a kosmetiky, zapracování plynů do léčivých vod, apod.

Technologie AQUA SANATURA® je výsledek více než 20 leté práce s vodou a nalézání cest k jejímu znovuoživení v přírodním duchu - jen na základě proudění a užitých materiálů. Usilujeme tak o vytvoření harmonie mezi vodou a člověkem. 

Aktuálně vyrábíme již 3.generaci revitalizačních zařízení AQUA SANATURA®. V nich jsme zužitkovali jak zkušenosti s revitalizátory předchozích generací, tak četné laboratorní poznatky od partnerů z ČR a zahraničí.  


Kde pomáhá revitalizací obnovená a oživená voda

KUCHYNĚ

Revitalizovaná voda k pitíplnější konzistenci blízkou vodě z kvalitních pramenů a studánek. Navíc u městské vody je, i bez filtrace, úpravou snížen zápach po chlóru, apod. Nejen nápoje, ale i polévky budou jinak chutnat.

Na základě degustačních zkoušek provedených nezávislým výzkumným ústavem a k tomu účelu uschopněnou a vyškolenou citlivou osobou má voda po revitalizaci posilňující, pročišťující a hřejivý efekt na organismus.

KOUPELNA

Věděli jste, že pokožka je největším orgánem těla s vysokou míra vstřebatelnosti vody, která se již po pár minutách objeví ve Vašem krevním oběhu a lymfě ? Na tomto principu jsou mimo jiné založeny všechny léčebné lázeňské balneoterapie.

Revitalizovaná voda ke koupeli má výrazně posilněné hydratační účinky, což poznáte jak na pokožce, tak na vlasech. Příjemné chvění po sprše v revitalizované vodě jen doplní očistný charakter vody - osvěžující působení na tělo a mysl.

BAZÉN

Bazény vyžadují pravidelnou péči, s revitalizací vody získáte:

 • zlepšení mikrobiologické kvality vody v bazénech
 • výraznou redukci potřebného množství chlorové desinfekce (dle podmínek až o 50 %) při zachování předepsaných hodnot redoxního potenciálu, což se positivně projevuje v nižším podráždění pokožky, očí a sliznic
 • menší příchuť a zápach chloru i při nezměněném dávkování
 • pocit svěžesti a uvolnění od nahromaděného napětí a psychické zátěže, voda je pociťována jako měkčí, hedvábnější, hladší a příjemnější pro pokožku

BIOBAZÉN A ZAHRADA

Koupací jezírka a biobazény s revitalizačním zařízením v okruhu cirkulace vody vyžadují mnohem menší dávky biologických prostředků a o poznání nižší péči k udržení jakosti vody. 

Též pro plavce je voda mnohem příjemnější - alergici a osoby se zvýšenou citlivostí pokožky vodu mnohem lépe snáší. 

Dle spontánních zkušeností uživatelů vody pokojové i zahradní rostliny lépe prospívají! Zelenina, ovoce, květiny i váš trávník pookřejí po zálivce oživenou vodou.  


Revitalizovaná voda v podnikání

KVALITNÍ CHLÉB ŽÁDÁ KVALITNÍ VODU  

 • dochází ke zlepšení kvality kvásku, který je nadýchanější, bohatší a čerstvější
 • těsto lépe kyne a je schopno vstřebat více vody při zachování potřebné konzistence
 • chléb má jemnější chuť a pravidelnou strukturu, je lépe stravitelný a vydrží déle čerstvý

DOBRÁ VODA JE PRO JAKOST PIVA PODMÍNKOU

 • plnější chuť piva
 • jemnější struktura CO2 v pivu, po načepování delší říz díky jeho vyšší stabilizaci
 • zkrácení doby hlavního kvašení


VODÁRENSTVÍ

 • revitalizace odsolené mořské vody pro pitné účely
 • revitalizace změkčené vody z iontoměničů pro pitné i průmyslové užití - náprava nejen chuťových vad
 • revitalizace sterilizované vody (UV zářením či chemicky)


OSTATNÍ APLIKACE

Mezi naše další zákazníky patří podnikatelé z řad Gastro, Ubytování, Wellness, Potravinářství, Nemocnice a Lékárny, Výrobci léčebné kosmetiky a potravinových doplňků, Školy základní a mateřské, Kanceláře všech druhů, Ekofarmy, Zelené fasády, Kadeřnictví. Domovy seniorů, apod. 

Nejen pro ně vyrábíme též zakázkové vysokokapacitní revitalizátory na míru s průtoky až 30 m3/hod. 


Reference

Cítím se jako znovuzrozený, když si dám sprchu v aktivované vodě.


MUDr. Juraj Š.

chirurg

Tato voda mi dovoluje přežít mé náročné povolání. Sprcha v ní mne doslova vrací zpět do života


Hana S.

terapeut

Naše voda ztratila slanou chuť. Kvásek je nadýchanější, bohatší. Upečený chléb je kvalitnější, má jemnější pravidelnou strukturu a lépe chutná.

František K. 

Pekařství Třebětice

Voda je lahodnější, měkčí, je krásná na pití i na sprchování. Po prvním osprchování vodou tekoucí přes toto zařízení jsem se cítila jako drahokam, jako znovuzrozená. Vodu nosím do zaměstnání na pití sobě i přítelkyni, nejsem unavená. 

Jana Z.

Jsem po transplantaci ledviny, kde je pitný režim velmi důležitý. Přešla jsem na revitalizovanou vodu z vodovodního kohoutku a mohu konstatovat, že laboratorní výsledky při kontrolách, které jsou pravidelně prováděny, mám stabilně zlepšené a v současné době na normálních hodnotách.  

Jolana K.

Jako člověk s atopickým exémem a alergiemi mohu sama na sobě pozorovat rozdíly upravené a neupravené vody, protože často pobývám z důvodu mého zaměstnání mimo domov. Voda bez revitalizace je pro moji kůži agresivní, vysušuje ji a často vyvolává i svědění. Pleť na obličeji si mohu umývat jen revitalizovanou vodou, neboť vždy dojde k jejímu zhoršení. 

Jana H. 

Z našich skúseností z revitalizačným prístrojom môžeme povedať následovné. Voda, ktorú sme mali v byte sa pôvodne nedala piť, po zapojení prístroja zmenila chuť a mohli sme ju volne piť. Večerná sprcha pôsobila osviežujúco a doslova zmyla únavu z celého dňa.


Juraj S.

terapeut

Domnívám se, že snad každý člověk pozná kvalitu vody nejen podle její chuti, ale i podle pocitu, který má, když se v dané vodě umyje nebo osprchuje. Na jemnosti a lesku vlasů (pokud je člověk má) je rozdíl znatelný hned po prvním umytí. Zlepšení pleti a celé pokožky - hlavně pokud je nějak problémová - je patrné ve velmi krátké době.

Pharm.Dr. Jiří B.

farmaceut


Vyberte si

Revitalizace a filtrace vody pro Váš domov a podnikání