© AQUA SANATURA - Velký vodopád, Bílá Opava, Jeseníky
© AQUA SANATURA - Velký vodopád, Bílá Opava, Jeseníky

Čím se liší zdravá pramenitá voda od běžné vody našich vodovodů?

Můžeme vodě pomoci navrátit se do své přirozené podoby?

Technologie úpravy vody AQUA SANATURA®, při testování metodou kapkového obrazu v Ústavu pro výzkum proudění v Herrischriedu /Institut für Strömungswissenschaften, Herrischried, Německo/, prokázala, že původně méně hodnotná pitná voda s pouze průměrnou kvalitou své pohyblivosti se po úpravě zařízením AQUA SANATURA®, dle vyjádření ústavu, mění zřetelně ve smyslu výrazného zlepšení kvality svých proudivých vlastností. Můžeme říci, že takto upravená voda se podstatně změnila a dosahuje stavu pitné vody s dobrou kvalitou svého proudění. 

Výsledky průzkumu metodou kapkového obrazu


Literatura pro zvídavé hlavy


S Univerzitou Palackého v Olomouci blíže k podstatě živé vody

Živost vody - projevenou v aktivitě molekul vody a iontů minerálních látek - lze pozorovat a kvantifikovat např. při hydratačních dějích

Rozdíly mezi vodou vodovodní a toutéž vodou po jednorázové revitalizaci českou technologií AQUA SANATURA® bez užití jakékoli formy filtrace - viz tabulka níže.

Naše produkty dosáhly přibližně 2x násobného účinku ve srovnání s jinou evropskou technologií revitalizace vody.

Jak číst tabulku ? Čím nižší hodnota, tím lepší voda!

Nižší hodnoty značí živější aktivitu vodních molekul při hydrataci iontů minerálních látek obsažených v pitné vodě (zejména chloridových iontů). Voda po revitalizaci rozpuštěné látky více obalí (hydratuje) a tím izoluje jejich elektrický náboj.

Dodané nanočástice stříbra, užité pro test, se pak k chloridovým (i jiným iontům v pitné vodě) tolik "nelepí" a zůstávají lépe rozptýlené v roztoku (nižší agregační velikost stříbrných částic).