Ušlechtilost forem života a vody 

28.07.2022

V přírodním koloběhu je zapotřebí, aby veškeré formy procházely neustálým zušlechťujícím vývojem - v případě vody mluvíme o revitalizaci. 

Je zcela samozřejmé, že při tomto ději musí nutně výstavba převažovat nad rozkladem, jak na to již před mnoha desetiletími upozornil přírodou osvícený muž Viktor Schauberger.

Jde o dynamický proces, jehož biologickým cílem je vývojové zdokonalení a náprava drobných vad jinak zdravých forem živých organismů.

Zdravě se pohybující voda bez enviromentálního znečištění tak podporuje vznik menšího množství více diferenciovaných, tj. vývojově rozrůzněných a složitějších forem života, na úkor velkého množství jednoduchých organismů.

Pozn.: Rak v potoce je známkou kvality vody, naproti tomu zmnožené patogenní bakterie známkou jejího úpadku.

Bylo by naivní se domýšlet, že zničením méně ušlechtilých forem života jakoukoli formou desinfekce se voda náhle promění ve zdravou pramenitou vodu!